12e Jaarcongres
De aanpak van Witwassen
Relevante ontwikkelingen met gevolgen voor signalering, opsporing en vervolging van witwassen

Programma

-

Hoe een succesvol beursgenoteerd fintechbedrijf ten onder ging aan hoogmoed en oplichting.

-

Voor het eerst in tien jaar is er weer een schatting gemaakt van de omvang van witwassen in Nederland. Unger en collega’s deden vorig jaar opnieuw onderzoek naar de aard en omvang van criminele bestedingen.
Aan bod komt:

 • Aanpak van het onderzoek
 • De belangrijkste conclusies
 • Aanknopingspunten voor het anti-witwasbeleid en de praktijk
-
-
 • Stand van zaken voorgang plan van aanpak witwassen, o.a.:
  o Wetgevingsvoorstellen, w.o. wetsvoorstel plan van aanpak witwassen en wetsvoorstel gegevensverwerking in samenwerkingsverbanden
  o Overige maatregelen, w.o. National Risk Assessment witwassen
 • Internationale en Europese ontwikkelingen, w.o. FATF-evaluatie 2021
-
 • Zou het OM bestuurders van financiële instellingen voor witwassen kunnen vervolgen?
 • Klopt de argumentatie van het OM om niet te vervolgen?
 • Waarom vervolgt het OM dan niet?
-
-
-

Witwaspraktijken beperken zich allang niet meer tot pizzeria's en bioscopen. De crux bij witwassen is de oorsprong van het zwarte geld te verhullen. Hoe verwarrender het wordt, des te witter het geld wordt. Dit kan door betalingen die bijvoorbeeld gedaan worden door anderen dan de officiële koper. Vaak ligt de sleutel bij het naar boven halen van de achtergrond van de transactie.
Onderwerpen die aan bod komen:
- Facturen
- Handel in goederen voor terrorisme financiering
- Prepaid kaarten fraude

-

slimmer gebruik maken data

De inzet van AI (Artificial Intelligence) en Machine Learning kan de bestrijding van financieel-economische criminaliteit beter en effectiever maken. Door op basis van de data op zoek te gaan naar indicatoren van witwassen kunnen AI technieken een waardevolle toevoeging zijn voor de reguliere scenario-gebaseerde bestrijding van witwassen.
Deze presentatie zal aan de hand van een aantal voorbeelden uit de praktijk duidelijk maken hoe en onder welke voorwaarden deze technieken kunnen bijdragen. We gaan ook in op de laatste ontwikkelingen op dit gebied en op de noodzaak van uitlegbaarheid bij het gebruik van Machine Learning modellen.

-
-

Recente ontwikkelingen in de witwas-jurisprudentie bezien vanuit de opsporings- en vervolgingspraktijk. Met dit jaar onder andere aandacht voor:
- Witwassen niet moeilijker maken dan het is
- Omzetten van de witwasomzet

-