11e Jaarcongres
De aanpak van Witwassen
Relevante ontwikkelingen met gevolgen voor signalering, opsporing en vervolging van witwassen

Programma

-
  • Invoering vijfde anti-witwasrichtlijn
  • Cliëntenonderzoek: onderzoek naar herkomst van de gelden
  • Formuleer risicobeleid
  • Frauderen en de Wwft
  • Bepaal uw UBO!
  • UBO-register en terugmeldplicht
  • Wwft en AVG
-

Kruip in de huid van een witwascrimineel

-
-

In de nasleep van diverse geruchtmakende affaires is de regulering van trustkantoren fors aangescherpt en uitgebreid. Deze poortwachters hebben daardoor veel en kostbare aanpassingen in hun organisatie moeten doorvoeren. Bijna een jaar na de inwerkingtreding van de nieuwe wet bestaan in de markt over de uitleg daarvan nog veel vragen, zoals:
- Hoe ver gaat de inspanningsverplichting?
- Wanneer is de witwasvoorkoming voldoende beheerst?
- Hoe om te gaan met de pseudo-UBO?
- Zijn we er nu dan eindelijk?

-

Nederland wil internationaal tot de koplopers in de aanpak van witwassen behoren. Deze zomer presenteerden de minister van Justitie en Veiligheid en de minister van Financiën een plan van aanpak om witwassen nog beter tegen te gaan.
Wat behelst het plan, welke specifieke maatregelen staan erin beschreven en hoe staat het met de voortgang ervan?

-
-

De afgelopen jaren is er veel discussie geweest over waar het fout loopt in de aanpak van witwassen en wie het allemaal niet goed doen. Als samenleving moeten we een modus vinden om constructiever met elkaar samen te werken. Dit inzicht wordt ook uitgedragen in de kabinetsplannen voor de aanpak van witwassen en in het ondermijningsdossier. De ernst van fraudezaken, witwassen en corruptie dringt hiermee steeds meer door in de samenleving en bij de politiek. Een moreel appèl aan alle meldplichtigen om leiderschap te tonen.

-

Nederlandse banken kwamen de laatste tijd negatief in het nieuws omdat de controle op witwassen onvoldoende op orde bleek. Welke “lessons learned” zijn getrokken uit de afgelopen incidenten? Hoe ervaren banken de verplichtingen en hun poortwachtersrol, hoe gaan zij daarmee om en hoe richten zij hun organisatie erop in? En welke beweging zit er, mede vanuit de nieuwe kabinetsplannen, in de mogelijkheden voor banken om verbeteringen door te voeren in het voorkomen en aanpakken van witwassen? Het is de bedoeling dat het nationale plan van aanpak leidt tot een versterking van de poortwachtersfunctie door banken. Vanwege het grensoverschrijdende karakter van witwassen en terrorismefinanciering wordt een Europese (AML/CFT) centrale toezichthouder nodig geacht om het toezicht effectiever te maken.
Vijf Nederlandse banken hebben inmiddels hun krachten gebundeld in de strijd tegen witwassen. Het komende half jaar gaan ze onderzoeken of de oprichting van een gezamenlijke transactiemonitoring utillity haalbaar is en hoe de technische en juridische uitdagingen met succes kunnen worden aangegaan.

-

Het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties met Bitcoins en andere cryptovaluta neemt toe. Vanaf 2020 vallen cryptoplatforms voor het omwisselen van virtuele valuta en bewaarportemonnees binnen de reikwijdte van de vijfde anti-witwasrichtlijn (AMLD5). Hoe kijkt een vertegenwoordiger vanuit de sector aan tegen diens rol in de aanpak van witwassen?
- Witwasrisico’s: wat gebeurt er en welke maatregelen zijn mogelijk?
- Maatschappelijke dilemma’s: transactiemonitoring goed of slecht?

-