Congres op locatie
15e Jaarcongres De Aanpak van Witwassen

Programma

donderdag 30 november 2023

-
Inschrijving, registratie deelnemers
-
Opening en welkom door de dagvoorzitter
Spreker
prof. dr. mr. Marcel Pheijffer, Hoogleraar Accountancy - Business Universiteit Nyenrode
-
Overzicht wetgeving en (toekomstig) beleid
 • Nieuwe Europese wetgeving
 • Supranational Risk Assesment 2022
 • National Risk Assessment 2023
 • Aanpassing toegang UBO register
Spreker
prof. mr. dr. Birgit Snijder-Kuipers, Kandidaat-notaris - De Brauw Blackstone Westbroek
-
Samenwerking
 • FEC : waar staan we nu? wat hebben we bereikt?
 • Samenwerking: wat levert het op? wat is succesvol? waar lopen we tegenaan?
 • Nieuwe initiatieven
 • Interessante cases
 • Nieuwe ontwikkelingen en witwasrisico's
 • Mogelijkheden Gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS)
 • Een vooruitblik: plannen voor de toekomst.
Spreker
Liesbeth Goverse, Hoofd FEC - Financieel Expertise Centrum (FEC)
-
Pauze
-
Wwft klantonderzoek: meer waar nodig en minder waar het kan
 • Voorbeelden uit de poortwachter praktijk
 • Effectiviteit
 • Transactiemonitoring
 • Gegevensdeling & privacy
 • Nieuwe NVB Standaarden
Spreker
Helène Erftemeijer, Sector Coordinator AML/CFT - Nederlandse Vereniging van Banken
-
Witwassen en preventie
 • Poortwachter, dat zijn we allemaal!
 • Voorkomen van witwaspraktijken
 • Eigen ervaringen vanuit de publieke en private sector
 • Visie en focus: samen naar een veilige(re) toekomst
Spreker
Peter van Leusden, Fraude/corruptie expert - Partner in Compliance
-
Lunch
-
Opsporing en afpakken van criminele geldstromen

Problemen en kansen

 • Nieuw strategisch programma : wat willen we bereiken?
 • Wat kunnen we wel en waar lopen we tegenaan: wat kan beter?
 • Versterking van de meldketen
 • Nieuwe tools, waaronder NCBC : non confiction based confiscation
Spreker
mr. Anita van Dis, Landelijk Coördinator Afpakken/ Coördinating officer Asset Recovery - Functioneel Parket
-
Casuïstiek en actuele jurisprudentie Witwassen

Behandeling van recente cases en uitspraken met aandacht voor nieuwe trends in de rechtspraak, waaronder Trade Based Money Laundering en witwassen in relatie tot Environmental, Social & Governance (ESG).

Spreker
mr. David Schreuders, Advocaat/partner - Simmons & Simmons LLP
-
Pauze
-
Wat kan beter? Effectievere en efficiëntere invulling van de poortwachtersrol

Oplossingsrichtingen voor meer effectiviteit en efficiëntie uit het rapport “Krachten gebundeld”

 • Versterken van de onderlinge (private en publiek-private) samenwerking
 • Verminderen van belemmeringen bij de uitvoering van de Wwft/Sw
 • Meer regie vanuit de overheid
Spreker
mr. dr. Melissa van den Broek, Senior manager KPMG Forensic Integrity & Compliance - KPMG
-
Van witwassen naar groenwassen
Spreker
drs. Jeroen Smit, Onderzoeksjournalist en auteur van diverse bestsellers - Jeroen Smit
-
Afsluiting door de dagvoorzitter
Spreker
prof. dr. mr. Marcel Pheijffer, Hoogleraar Accountancy - Business Universiteit Nyenrode
Napraten tijdens de borrel