13e Jaarcongres

De aanpak van Witwassen

Het congres over signalering, opsporing en vervolging van witwassen

Dit congres mag u niet missen! Reserveer nu uw deelnemersplaats!

aanpak van witwassen
Van der Valk Hotel Amsterdam Zuidas
weken : dagen : uren : minuten
Witwassen

Over dit congres

Boeiende sprekers uit de meldketen, het OM, (forensische) opsporing, overheid, wetenschap en journalistiek, behandelen tijdens dit congres de belangrijkste actuele thema’s.

In deze editie onder andere aandacht voor:

  • Voortgang Nationale aanpak witwassen
  • Witwasbestrijding en privacybescherming: risico's en uitdagingen
  • Fraude en integriteit: over morele feilbaarheid
  • Nieuw onderzoek naar illegale trustdienstverlening
  • Actuele jurisprudentie Witwassen vanuit het OM
  • Wwft-/Wtt-poortwachters en financieel toezicht: “streng maar onrechtvaardig”?
  • Fintell Alliance: publiek-private samenwerking onder de Wwft
  • Gezamenlijke aanpak van witwassen en fraude in de vastgoedmarkt
  • Column 'De nasleep van de Panamapapers voor de financiële sector' door Johan Leupen

Tijdens het 13e jaarcongres De aanpak van witwassen komen de relevante ontwikkelingen met gevolgen voor de preventie, signalering, opsporing en vervolging van witwassen aan bod. Bestemd voor iedereen die in de keten van witwasbestrijding actief is. Recente ervaringen en praktijkvoorbeelden bieden nieuwe inzichten. Welke trends zijn er? Wat speelt er op het gebied van wet- en regelgeving? Op welke signalen moet u letten? Wat zijn de (nieuwe) mogelijkheden van bestrijding? Wat zijn de ontwikkelingen in de jurisprudentie? Hoe krijgt samenwerking vorm? Leer van andere organisaties en aansprekende cases. Vergroot uw netwerk.

Aanpak Witwassen op de agenda
U hoort de voortgang ten aanzien van lopende en beoogde overheidsmaatregelen, zowel op nationaal als Europees niveau, op weg naar een effectievere aanpak en betere bescherming van het (inter)nationale financiële stelsel. Effectief wordt de aanpak van witwassen pas door samenwerking, een terugkerend thema in de bijdragen van dit jaar. En wat betekent meer (publiek-private) samenwerking voor privacybescherming? U hoort welke risico’s en uitdagingen er op dit gebied liggen.

Actualiteiten en verdieping
De jaarlijks op het actualiteitencongres te bespreken stroom witwasjurisprudentie laat zien dat ook de opsporings- en vervolgingsinstanties niet stilzitten en dat het normatief kader inzake witwassen continu wordt aangescherpt. Maar ook dit jaar zijn er nieuwe invalshoeken. Bijvoorbeeld de uitkomsten van een onderzoek naar illegale trustdienstverlening. Daarnaast sprekers die ons aan het denken zetten over ‘morele feilbaarheid’ en over de poortwachtersrol in relatie tot commerciële bedrijfsvoering. De afsluitende journalistieke bijdrage wordt deze editie verzorgd door Johan Leupen, onderzoeksjournalist bij het Financieele Dagblad. Hij zal onder meer ingaan op actuele ontwikkelingen inzake de Panama Papers.

Tijdens het congres is er voldoende ruimte voor het stellen van vragen en voor discussie. Na het volgen van deze bijeenkomst is uw kennis van de meldplicht en de bestrijding van witwassen optimaal en actueel. U kent de laatste jurisprudentie en ontwikkelingen op het gebied van witwassen en beschikt over de juiste bagage om daar in uw dagelijkse praktijk mee om te gaan. U ontmoet en leert van vakgenoten.

Met onder andere

Senior beleidsmedewerker
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Director
International Trust Services B.V.
Hoogleraar filosofie, beroepsethiek en integriteitsmanagement
Business Universiteit Nyenrode
Dagvoorzitter
Hoogleraar Accountancy
Business Universiteit Nyenrode
Mis niets over het congres!
Schrijf u in voor de gratis congres update

Aandachtspunten

Dagvoorzitter is prof.dr.mr. Marcel Pheijffer RA
Nieuwe locatie: Van der Valk Hotel Amsterdam Zuidas
Column Johan Leupen, onderzoeksjournalist

Locatie

Van der Valk Hotel Amsterdam Zuidas
Tommaso Albinonistraat 200
1083 HM Amsterdam
Amsterdam
Van der Valk Hotel Amsterdam Zuidas

Organisatie

kkb