Congres op locatie
16e Jaarcongres De Aanpak van Witwassen

Privacy statement

Privacyverklaring Uitgeverij Kerckebosch B.V.

Uitgeverij Kerckebosch B.V. Uitgeverij Kerckebosch B.V. verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, prospects en andere contactpersonen. Wij doen dit om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. In deze privacyverklaring leggen we uit waarom en op welke manier we uw persoonsgegevens verwerken. We helpen u graag met uw vragen. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen:

Contactgegevens:

Uitgeverij Kerckebosch B.V.

Julianalaan 59, 3708 BB  Zeist

+31 30 6984222

https://www.kerckebosch.nl

privacy@kerckebosch.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Uitgeverij Kerckebosch B.V. verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens die u direct of indirect aan ons bekend maakt, zoals in het kader van het afnemen van producten of diensten, het aanmaken en gebruik van een account, het bezoek van onze websites, het inschrijven voor een nieuwsbrief, in het kader van een sollicitatieprocedure of omdat u werknemer bent.

Standaard persoonsgegevens die wij verwerken en die door u actief aan ons zijn verstrekt:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Voorletters
 • Titulatuur
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Organisatie
 • Functie
 • BIG-registratienummer
 • KBVG-registratienummer
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken, in correspondentie en/of telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website, bijvoorbeeld uw bestellingen
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld als u onze artikelen deelt in social media)
 •  Internetbrowser en apparaattype

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken en door u actief aan ons zijn verstrekt:

 • Burgerservicenummer (BSN). Dit doen wij uitsluitend indien u spreker bij ons bent en als persoon (dus niet vanuit uw bedrijf) een vergoeding ontvangt voor uw diensten.
 • Bankrekeningnummer
 • Pasfoto
 • Kopie paspoort

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Uitgeverij Kerckebosch B.V. verwerkt persoonsgegevens om een overeenkomst uit te voeren, als wij hier wettelijk toe verplicht zijn en om u op de hoogte  te houden van onze producten. Uitgeverij Kerckebosch B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee onze diensten te verbeteren. Uitgeverij Kerckebosch B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

•    Naam, functie- en contactgegevens: wij gebruiken uw naam, functie- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met u te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en de levering van producten. Daarnaast gebruiken we deze persoonsgegevens om u te informeren over interessante aanbiedingen van producten en/of diensten van Uitgeverij Kerckebosch B.V. of van derden, e.e.a. in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Hierbij houden we rekening met uw voorkeuren, aangegeven interesses en vakgebied.

•    Interesse van gebruikers: wij gebruiken gegevens over uw voorkeuren voor bepaalde producten en diensten om onze dienstverlening en eventueel aan u verstuurde informatie over producten of diensten van ons of van derden beter af te stemmen op uw interesses, e.e.a. in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. •    Betaalgegevens: wij gebruiken uw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer en creditcardgegevens, uitsluitend voor het verwerken van betalingen (voor zover dit van toepassing is in het kader van de met u gesloten overeenkomst).

•    Sollicitatiegegevens: zoals CV-gegevens, gebruiken wij uitsluitend voor de sollicitatieprocedure.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Uitgeverij Kerckebosch B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Uitgeverij Kerckebosch B.V.) tussen zit.

 

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Uitgeverij Kerckebosch B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Uitgeverij Kerckebosch B.V. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden uitsluitend als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijke omgang met uw gegevens. Uitgeverij Kerckebosch B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Uitgeverij Kerckebosch B.V. uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw vooraf gegeven nadrukkelijke toestemming.

Met wie delen wij uw gegevens?

 • Uw naam, organisatie en functie delen wij met de betreffende docent(en) of spreker(s) van betreffende studiedag of congres.
 • Uw adres bieden wij aan het postverwerkingsbedrijf aan, zodat zij uw bestelling of een door ons geselecteerde productbrochure kunnen verwerken. Deze aanbieders zijn ISO-gecertificeerd.
 • Uw persoonsgegevens worden bewaard op een cloud-server van een aanbieder binnen Europa. Deze aanbieder is ISO-gecertificeerd.
 • Uw gegevens op de diverse websites van Kerckebosch worden bewaard bij een hostingprovider binnen Europa. Deze hostingprovider is ISO-gecertificeerd.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Uitgeverij Kerckebosch B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Uitgeverij Kerckebosch B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen bewaard blijven. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden, zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Op onze websites worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen, via de instellingen van uw browser verwijderen. Instructies hierover vindt u op deze website:

https://www.hoemoetje.com/tag/cookies-verwijderen/

Zie voor een toelichting:

https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Links naar andere websites

Op de websites van Uitgeverij Kerckebosch B.V. kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. Uitgeverij Kerckebosch B.V. draagt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website die u via de link bezoekt.

 

Gegevens inzien, aanpassen, verwijderen en overdragen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Uitgeverij Kerckebosch B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij van u de beschikking hebben gekregen, in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@kerckebosch.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Uitgeverij Kerckebosch B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Uitgeverij Kerckebosch B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@kerckebosch.nl. Uitgeverij Kerckebosch B.V. heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • Om uw persoonsgegevens goed te beveiligen voeren wij een stringent beleid t.a.v. beveiligingsupdates van onze websites, het gebruik van wachtwoorden en bedrijfscommunicatiemiddelen.
 • Ons pand is beveiligd met alarm en camerabewaking.

 

Wijzigingen

Uitgeverij Kerckebosch B.V.  behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor een update van het privacybeleid.

Uitgeverij Kerckebosch B.V.

04-05-2018