12e Jaarcongres
De aanpak van Witwassen
Relevante ontwikkelingen met gevolgen voor signalering, opsporing en vervolging van witwassen

Contact

Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch
Postbus 122
3700 AC Zeist
www.kerckebosch.nl

Telefoon: (030) 698 42 22
Fax: (030) 698 42 23
E-Mail: klantenservice(at)kerckebosch.nl

Organisatorisch: Stephanie van der Linden, 030-6984217
Inhoudelijk: Idith Beljaars, 030-6984204