Congres op locatie
15e Jaarcongres De Aanpak van Witwassen

Opening en welkom door de dagvoorzitter