12e Jaarcongres
De aanpak van Witwassen
Relevante ontwikkelingen met gevolgen voor signalering, opsporing en vervolging van witwassen

Casuïstiek en actuele jurisprudentie Witwassen

Spreker
Tijden
-

Recente ontwikkelingen in de witwas-jurisprudentie bezien vanuit de opsporings- en vervolgingspraktijk. Met dit jaar onder andere aandacht voor:
- Witwassen niet moeilijker maken dan het is
- Omzetten van de witwasomzet