11e Jaarcongres
De aanpak van Witwassen
Relevante ontwikkelingen met gevolgen voor signalering, opsporing en vervolging van witwassen

Witwassen en de banken

Spreker
Locatie/zaal
Tijden
-

Nederlandse banken kwamen de laatste tijd negatief in het nieuws omdat de controle op witwassen onvoldoende op orde bleek. Welke “lessons learned” zijn getrokken uit de afgelopen incidenten? Hoe ervaren banken de verplichtingen en hun poortwachtersrol, hoe gaan zij daarmee om en hoe richten zij hun organisatie erop in? En welke beweging zit er, mede vanuit de nieuwe kabinetsplannen, in de mogelijkheden voor banken om verbeteringen door te voeren in het voorkomen en aanpakken van witwassen? Het is de bedoeling dat het nationale plan van aanpak leidt tot een versterking van de poortwachtersfunctie door banken. Vanwege het grensoverschrijdende karakter van witwassen en terrorismefinanciering wordt een Europese (AML/CFT) centrale toezichthouder nodig geacht om het toezicht effectiever te maken.
Vijf Nederlandse banken hebben inmiddels hun krachten gebundeld in de strijd tegen witwassen. Het komende half jaar gaan ze onderzoeken of de oprichting van een gezamenlijke transactiemonitoring utillity haalbaar is en hoe de technische en juridische uitdagingen met succes kunnen worden aangegaan.