11e Jaarcongres
De aanpak van Witwassen
Relevante ontwikkelingen met gevolgen voor signalering, opsporing en vervolging van witwassen

Witwassen en corporate social responsibility

Locatie/zaal
Tijden
-

De afgelopen jaren is er veel discussie geweest over waar het fout loopt in de aanpak van witwassen en wie het allemaal niet goed doen. Als samenleving moeten we een modus vinden om constructiever met elkaar samen te werken. Dit inzicht wordt ook uitgedragen in de kabinetsplannen voor de aanpak van witwassen en in het ondermijningsdossier. De ernst van fraudezaken, witwassen en corruptie dringt hiermee steeds meer door in de samenleving en bij de politiek. Een moreel appèl aan alle meldplichtigen om leiderschap te tonen.