11e Jaarcongres
De aanpak van Witwassen
Relevante ontwikkelingen met gevolgen voor signalering, opsporing en vervolging van witwassen

Witwasrisico's bij cryptovaluta

Spreker
Locatie/zaal
Tijden
-

Het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties met Bitcoins en andere cryptovaluta neemt toe. Vanaf 2020 vallen cryptoplatforms voor het omwisselen van virtuele valuta en bewaarportemonnees binnen de reikwijdte van de vijfde anti-witwasrichtlijn (AMLD5). Hoe kijkt een vertegenwoordiger vanuit de sector aan tegen diens rol in de aanpak van witwassen?
- Witwasrisico’s: wat gebeurt er en welke maatregelen zijn mogelijk?
- Maatschappelijke dilemma’s: transactiemonitoring goed of slecht?