12e Jaarcongres
De aanpak van Witwassen

Voortgang Nationale aanpak witwassen & FATF-evaluatie 2021

Tijden
-
  • Stand van zaken voorgang plan van aanpak witwassen, o.a.:
    o Wetgevingsvoorstellen, oa. UBO-register, wetsvoorstel plan van aanpak witwassen en wetsvoorstel gegevensverwerking in samenwerkingsverbanden (Wgs)
    o Overige maatregelen, w.o. National Risk Assessment witwassen
  • Internationale en Europese ontwikkelingen, w.o. FATF-evaluatie 2021