12e Jaarcongres
De aanpak van Witwassen
Relevante ontwikkelingen met gevolgen voor signalering, opsporing en vervolging van witwassen

prof. dr. Sylvie Bleker - van Eyk

Senior director, PWC/Hoogleraar Compliance & Integriteitsmanagement, Vrije Universiteit
PwC