12e Jaarcongres
De aanpak van Witwassen
Relevante ontwikkelingen met gevolgen voor signalering, opsporing en vervolging van witwassen

prof. dr. mr. Marcel Pheijffer RA

Hoogleraar Accountancy
Business Universiteit Nyenrode
Hoogleraar Forensische Accountancy Universiteit Leiden