12e Jaarcongres
De aanpak van Witwassen
Relevante ontwikkelingen met gevolgen voor signalering, opsporing en vervolging van witwassen

prof. dr. Brigitte Unger

Hoogleraar Recht, Economie, Bestuur en Organisatie
Universiteit Utrecht