11e Jaarcongres
De aanpak van Witwassen
Relevante ontwikkelingen met gevolgen voor signalering, opsporing en vervolging van witwassen

prof. dr. Bob Hoogenboom

Hoogleraar Forensic Business Studies
Business Universiteit Nyenrode
- uur | Hotel Breukelen