12e Jaarcongres
De aanpak van Witwassen
Relevante ontwikkelingen met gevolgen voor signalering, opsporing en vervolging van witwassen

mr. drs. Zosha Zuidema

Senior beleidsmedewerker
Ministerie van Justitie en Veiligheid