13e Jaarcongres
De aanpak van Witwassen

mr. drs. Zosha Zuidema

Senior beleidsmedewerker
Ministerie van Justitie en Veiligheid