12e Jaarcongres
De aanpak van Witwassen
Relevante ontwikkelingen met gevolgen voor signalering, opsporing en vervolging van witwassen

mr. Cor Kok

Witwasofficier
Functioneel Parket