11e Jaarcongres
De aanpak van Witwassen
Relevante ontwikkelingen met gevolgen voor signalering, opsporing en vervolging van witwassen

RB 5 punten

Register Belasting Adviseurs
Organisatie (voluit)
Register Belasting Adviseurs
Organisatie (afkorting)
RB