12e Jaarcongres
De aanpak van Witwassen
Relevante ontwikkelingen met gevolgen voor signalering, opsporing en vervolging van witwassen

Gelegenheid voor vragen en discussie

Tijden
-

Met medewerking van:
mr. Robert Hein Broekhuijsen
mr. drs. Tom van de Laar
Onder leiding van de dagvoorzitter