11e Jaarcongres
De aanpak van Witwassen
Relevante ontwikkelingen met gevolgen voor signalering, opsporing en vervolging van witwassen

1 jaar Wet toezicht trustkantoren (Wtt 2018)

Locatie/zaal
Tijden
-

In de nasleep van diverse geruchtmakende affaires is de regulering van trustkantoren fors aangescherpt en uitgebreid. Deze poortwachters hebben daardoor veel en kostbare aanpassingen in hun organisatie moeten doorvoeren. Bijna een jaar na de inwerkingtreding van de nieuwe wet bestaan in de markt over de uitleg daarvan nog veel vragen, zoals:
- Hoe ver gaat de inspanningsverplichting?
- Wanneer is de witwasvoorkoming voldoende beheerst?
- Hoe om te gaan met de pseudo-UBO?
- Zijn we er nu dan eindelijk?