10e Jaarcongres De aanpak van Witwassen

jaarcongres witwassen

Opening en welkom door de dagvoorzitter

10:00 tot 10:05
Spreker: 
prof. dr. mr. Marcel Pheijffer RA