10e Jaarcongres De aanpak van Witwassen

jaarcongres witwassen

Afsluiting door de dagvoorzitter

16:45 tot 17:00
Spreker: 
prof. dr. mr. Marcel Pheijffer RA